CÒI BÁO HY-306

Mã sản phẩm: HY-306
Nhà sản xuất: HANYOUNG INUX

- Còi báo

+ HY-256: dùng cho Ø25

+ HY-306: dùng cho Ø30

- Nguồn cấp: + 110 V a.c, 50 / 60 Hz

                      + 220 V a.c, 50 / 60 Hz

                      + 12 V d.c

                      + 24 V d.c