Đầu Nối Dây Tiêu Chuẩn Dạng Vít

[ Model: CTS2.5UN,CTS4UN ,CTS95UN ]

-Hãng sản xuất: CONNECTWELL - INDIA
-Cỡ dây  : 0.5mm2 - 120mm2
-Kích cỡ: 0.2 -120mm2
-Thông số: 24 - 269A, 1000V
Đầu Nối Dây Tiêu Chuẩn Dạng Vít

Mã HàngKích Thước
Cỡ Dây Thông số
CTS2.5UN45x43x5mm0.2 -2.5mm2 24A, 1000V, 0.4Nm 
CTS4UN 45x43x6mm 0.2 - 4.0mm232A, 1000V, 0.5Nm 
CTS6U47x43x8mm0.5 - 6mm2 41A, 1000V, 0.8Nm 
CTS10U 47x43x10mm 0.5 -10mm2   57A, 1000V, 1.2Nm 
CTS16U 47x43x12mm  0.5 - 16mm2   76A, 1000V, 1.2Nm 
CTS25UN 56x49x12mm  4.0 -25.0mm2  101A, 1000V, 2Nm 
CTS35UN 58x52.5x16mm  4.0 -35mm2   125A,1000V, 2.5Nm
CTS50/70N70x77.3x20.5mm  10.0 -70.0mm2   192A, 1000V, 3.0Nm 
CTS95/120N82x84.5x26.5mm  25.0 -120.0mm2   269A, 1000V, 6.0Nm