ENCODER H88A-18

- Đường Kính thân : φ88
- Đường kính trục : φ18
- Độ phân giải : 512 ~ 1024P/R
- Nguồn cung cấp : 5~24Vdc
- Dạng mạch ngõ ra : Open Collector, Voltage Output, Complemental, Line Driver
- Ứng dụng : Ngành thang máy, chế tạo máy
ENCODER H88A-18
- Đường Kính thân : φ88
- Đường kính trục : φ18
- Độ phân giải : 512 ~ 1024P/R
- Nguồn cung cấp : 5~24Vdc
- Dạng mạch ngõ ra : Open Collector, Voltage Output, Complemental, Line Driver
- Ứng dụng : Ngành thang máy, chế tạo máy